Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Zrealizowane inwestycje

W ramach realizacji projektu pn. "Budowa sieci  kanalizacyjnej w miejscowości Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bąk gm. Karsin" Gmina Karsin w 2014 roku wybudowała 14.251 mb sieci kanalizacyjnej i 2.796 mb sieci wodociągowej. Wartość zadania wyniosła 3.833.614,74 zł, z czego:

  • WFOŚ i GW w Gdańsku - 659.000 zł
  • środki unijne - 2.555.400 zł
  • środki własne gminy - 619.214,74 zł

Z użytkowania wyłączono 173 zbiorników bezodpływowych, a do sieci kanalizacyjnej podłączono 173 budynków tj. 753 mieszkańców. Wykonawcą robót kanalizacyjnych była Firma EKOMEL Sp.z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska w Chojnicach.