wholesale nfl jerseys  cheap nfl jerseys Zrealizowane inwestycje
Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Zrealizowane inwestycje

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W 2017 roku zrealizowano projekt pn. "Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu". Koszt realizacji zadania wyniósł 1 905 076,58 zł, z czego:

  • środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1 249 625 zł
  • środki własne gminy - 655 451,58 zł

W ramach budowy powstało 1160 m. jezdni asfaltowej wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami na posesje z kostki betonowej. Wybudowano też nową kanalizację deszczową. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. z Kościerzyny.

 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wójt gminy Karsin Roman Brunke, proboszcz wielewskiej parafii Ks. Jan Flisikowski, Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Piankowski, kierownik budowy Katarzyna Przybyła, prezes zarządu PUDM w Kościerzynie dr Stanisław Kamiński oraz radny z Wiela Jerzy Stoltmann.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W 2017 roku zrealizowano projekt pn. "Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin-Wiele". Koszt realizacji zadania wyniósł 593 333,91 zł, z czego:

  • środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 235 368 zł
  • środki własne gminy - 357 965,91 zł

W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową o długości 2,5 km. Jej nawierzchnia wykonana jest z asfaltu, a na 150-metrowym odcinku należącym do Lasów Państwowych ma nawierzchnię szutrową.

W ramach realizacji projektu pn. "Budowa sieci  kanalizacyjnej w miejscowości Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bąk gm. Karsin" Gmina Karsin w 2014 roku wybudowała 14.251 mb sieci kanalizacyjnej i 2.796 mb sieci wodociągowej. Wartość zadania wyniosła 3.833.614,74 zł, z czego:

  • WFOŚ i GW w Gdańsku - 659.000 zł
  • środki unijne - 2.555.400 zł
  • środki własne gminy - 619.214,74 zł

Z użytkowania wyłączono 173 zbiorników bezodpływowych, a do sieci kanalizacyjnej podłączono 173 budynków tj. 753 mieszkańców. Wykonawcą robót kanalizacyjnych była Firma EKOMEL Sp.z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska w Chojnicach.