wholesale nfl jerseys  cheap nfl jerseys Podpisano umowę na budowę PSZOK-u.
Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin
tel. (58) 687-33-22
fax. (58) 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl
NIP: 591-10-23-729
GODZINY URZĘDOWANIA:
pon.-pt. od 7.00 do 15.00

Komunikaty

  • Pomoc żywnościowa

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż w dniu 29.05.2018r. oraz 30.05.2018 w godzinach od 8 do 14 w Domu Kultury w Karsinie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

  • Piesek poszukujący właściciela.

    Piesek ma około 2 lat, szczepiony, pod opieką weterynarza. Kontakt w sprawie pieska pod numerem telefonu 889 748 025.

  • Ogniwa fotowoltaiczne

    Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

W środę 17 stycznia w Urzędzie Gminy w Karsinie podpisano umowę na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowity koszt realizacji tego zadania ma wynieść około 280.000 zł, z czego 192.000 zł będzie stanowiła unijna dotacja. Przetarg na realizację zadania wygrał Zakład Usług Drogowych Bogusława Szycy z Chojnic. Wykonawca będzie musiał zrealizować to zadanie zgodnie z zasadą „zaprojektuj i wybuduj” do połowy bieżącego roku.Obiekt będzie się mieścił przy gminnej oczyszczalni ścieków w Cisewiu.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynika m.in. z założeń ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Będzie to nowoczesny, nieuciążliwy dla mieszkańców obiekt, gdzie będzie można bezpłatnie oddać odpady nie objęte standardową zbiórką, a przede wszystkim odpady o dużej masie oraz gabaryty. Dodatkowo, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach, będzie można pozostawić odpady takie jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, baterie, świetlówki itp. Wyznaczone zostaną również miejsca na składowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W wydzielonym obszarze będzie możliwość deponowania zużytych opon samochodowych. Odpady będą przetrzymywane w punkcie tymczasowo, jedynie do momentu zapełnienia kontenerów, po czym zostaną wywiezione, gdyż PSZOK nie jest miejscem ich składowania.